Tomasz Tadeusz Koncewicz

Praca naukowa

2011

 • Bariery naszego myślenia o roli sądów. Pomiędzy perspektywą uniwersalną, polską i europejską, (część II) Palestra 11-12/2011 (tekst dostępny tutaj)
 • Suwerenność w bankructwie w Dziennik Gazeta Prawna „Prawnik” z 11 stycznia 2012 r. (pełna wersja tekstu bez zmian redakcyjnych dostępna tutaj SUWERENNOŚĆ NOWY JĘZYK I WYOBRAŹNIA
 • Co grozi Polsce za budowę stadionu we Wrocławiu? w Polska the Times 7 grudnia 2011 r. 
 • „Gazociąg Północny”. O prawie, procedurach i strategiach jurysdykcyjnych, (wraz z Z. Brodeckim) w: Współczesne problemy prawa, (Gdynia, 2011)
 • „Filozofia Van Gend en Loos”: – elegancka figura retoryczna czy klucz do zrozumienia prawa europejskiego? Gdańskie Studia Prawnicze  tom XXV/2011
 • Jak reformować Trybunał Konstytucyjny? Rzeczpospolita z 15 września 2011 r., s. C7 tekst dostępny tutaj
 • Bariery naszego myślenia o roli sądów. Pomiędzy perspektywą uniwersalną, polską i europejską, (część I) Palestra 9-10/2011 tekst dostępny tutaj
 • Autonomia proceduralna państw członkowskich. Pragmatyczne przewartościowanie czy pryncypialne utrzymywanie status quo, (część II), Palestra 7-8/2011 tekst dostępny tutaj
 • Po co ludziom sądy? Gazeta Wyborcza z 8 września 2011 r. tekst dostępny tutaj (pierwsza i pełna wersja tekstu bez zmian redakcyjnych jest dostępna jako Sąd przepisu czy sąd prawa)
 • Autonomia proceduralna państw członkowskich. Pragmatyczne przewartościowanie czy pryncypialne utrzymywanie status quo?, (Część I)Palestra 5-6/2011 tekst dostępny tutaj
 • Procedury i państwo prawa, Rzeczpospolita z 27 maja 2011 r. tekst dostępny tutaj
 • Kryzys polityki, renesans sądu, Rzeczpospolita 23 kwietnia 2011 r. tekst dostępny tutaj
 • Nordstream case. Between law and policy (with professor Z. Brodecki; paper presented during the international conference Global Ocean Governance: from Vision to Action in Gdańsk, 2011 (working version of the paper available here Nordstream case)
 • Jak powstaje precedens europejski? Kilka refleksji na temat polityki orzeczniczej sądu unijnego, (część II) , Palestra 3-4/2011
 • Gazociąg Północny: epilog, czy nowy prolog? (wraz z Z. Brodecki), Rzeczpospolita z 2 lutego 2011 r., s. C 9 tekst dostępny tutaj
 • Jak powstaje precedens europejski? Kilka refleksji na temat polityki orzeczniczej sądu unijnego, (część I) , Palestra 1-2/2011 (tekst dostępny  Precedens PALESTRA 1-2-2011
 • Nie nadużywać procedury, Rzeczpospolita z 17 stycznia 2011 r. tekst dostępny tutaj