Tomasz Tadeusz Koncewicz

Praca naukowa

2012

 • Demookracja nie może być bezbronna, Gazeta Wyborcza 10 stycznia 2013 r. s. 8 (tekst dostępny tutaj
 • Życie naukowca nie jest drogą na skróty, Gazeta Uniwersytecka nr 12/12, s. 9-12 (tekst dostępny tutaj)
 • Sądzie sądź, POLITYKA z 12 grudnia 2012 r. nr 50, s. 24 – 25 tekst dostępny tutaj
 • Autonomia proceduralna państw członkowskich. Zmierzch czy nowe otwarcie? Uwagi na marginesie wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Unibet (w druku)
 • Sądzenie rynku. Czekając na ACTA 2? Palestra 9-10/2012
 • W poszukiwaniu wyobraźni konstytucyjnej, Rzeczpospolita z 13 listopada 2012 r. tekst dostępny tutaj 
 • Prawo i niesprawiedliwość (wywiad – rzeka), w Magazyn Świąteczny – Gazeta Wyborcza z 8 – 9 września 2012 r. tekst dostępny tutaj
 • Hazardowe lekcje dla Polityków, Rzeczpospolita z 24 lipca 2012 r. (tekst dostępny tutaj
 • Odwrót od Europy, Rzeczpospolita 13 lipca 20012 r. (tekst dostępny tutaj)
 • Trybunał Konstytucyjny wobec prawa europejskiego (część II), Przegląd Sejmowy nr 3/2012
 • ACTA i spór o proporcjonalność Rzeczpospolita z 25 czerwca 2012 r. s. C9 tekst dostępny tutaj
 • Suwerenność w partycypacji czy suwerenność w bakructwie: Jaka debata publiczna? Palestra 7-8/2012
 • Niebezpieczny Mit, Gazeta Wyborcza 22 maja 2012 r. tekst dostępny tutaj
 • Trybunał Konstytucyjny wobec prawa europejskiego (część I), Przegląd Sejmowy nr 2/2012 (tekst dostępny tutaj)
 • Polska – Litwa. Deficyt europejskiej tolerancji, Rzeczpospolita z 20 kwietnia 2012 r. (pełna wersja tekstu dostępna tutaj), tekst w wersji opublikowanej w wersji papierowej Rzeczpospolitej dostępny tutaj
 • O suwerenności, prawie europejskim i wyzwaniu zmiany, (Tekst dostępny tutaj) oraz zapis dyskusji zorganizowanej przez Ośrodek Analiz Polityczno – Prawnych dostępny tutaj
 • Sala sądowa nie jest salą parlamentarną, Rzeczpospolita z 24 lutego 2012 r., s. C7 (Tekst dostępny tutaj)
 • Godność przed sądami unijnymi. W kierunku jurysprudencji konstytucyjnej, Palestra 1-2/2012
 • ACTA do sądu w Rzeczpospolita z 31 stycznia 2012 r. (Tekst dostępny tutaj, a pełna wersja bez zmian redakcyjnych dostępna tutaj ACTA do sądu. Jak, kiedy i po co?) 
 • Jak mówić o suwerenności w Unii Europejskiej? w Dziennik Gazeta Prawna „Prawnik” z 11 stycznia 2012 r. tekst dostępny tutaj (pełna wersja tekstu bez zmian redakcyjnych dostępna tutaj SUWERENNOŚĆ NOWY JĘZYK I WYOBRAŹNIA
 • Życie naukowca nie jest drogą na skroty, Gazeta Uniwersytecka 12/2012, wywiad dostępny tutaj