Tomasz Tadeusz Koncewicz

Praca naukowa

2014

 • Demokracja walcząca, Rzecz o prawie 26 listopada 2014 r.Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości, czyli co? Patrząc poza 2004 – 2014 Palestra 11-12/2014
 • Orzeczenia wstępne Trybunału Sprawiedliwości jako podstawa do wznowienia postępowania podatkowego, Palestra 10/2014
 • Prawo do egzekucji wyroku jako element prawa do rzetelnego postępowania w prawie europejskim, Palestra 7-8/2014
 • Jak interpretować prawo europejskie? Palestra 5-6/2014
 • Karta Praw Podstawowych w sądach polskich, Palestra 3-4/2014
 • Po co nam Europa. O co należy pytać w 2014 r.? (złożony do druku)
 • Pochopne „albo … albo” Gazeta Wyborcza 26 czerwca 2014 r., s. 10 tekst dostępny tutaj
 • Adwokat v radca prawny. Widziane z Luksemburga, Rzeczpospolita Rzecz o Prawie 23 kwietnia 2014 r. s. I8
 • Constitutional Identity and the comity of circumspect constitutional courts. Myth, forlorn hope or … reality ? 9th World Congress of Constitutional Law; https://www.jus.uio.no/english/research/news-and-events/events/conferences/2014/wccl-cmdc/wccl/papers/ws5/w5-koncevicsz.pdf
 • Trybunał Konstytucyjny w Europie, Rzeczpospolita 10 marca 2014 (tekst dostępny www.prawo.rp.pl/artykul/757643,1092817-Koncewicz–Trybunal-Konstytucyjny-w-Europie.html
 • Paradoksy polityki prawa z perspektywy globalnej i europejskiej, (złożony do druku)
 • Polish Constitutional Court and European Law. Actor or Spectator? (wykład na konferencji The EU and its judiciary. A celebration of judicial synergy, British Law Centre XX the European Law Anniversary Conference, 24 kwietnia 2014 r. tekst dostępny http://britishlawcentre.co.uk/wp-content/uploads/2014/04/WARSAW-POLISH-Constitutional-Court-in-Europe-PLAYER-or-Spectator-Koncewicz.pdf
 • Demokracja walcząca i sprawa polska. Czy czas działania już nadszedł? Palestra 1-2/2014
 • Petycja litewska jako sprzeciw wobec papierowej Europy, Rzeczpospolita 21 stycznia 2014 r.
 • Demokracja walcząca i sprawa polska. Czy czas działania już nadszedł? Palestra 1-2/2014
 • Petycja litewska jako sprzeciw wobec papierowej Europy, Rzeczpospolita 21 stycznia 2014 r.
 • Adwokat v radca prawny. Widziane z Luksemburga, (złożone do druku)
 • Prawo europejskie jako prawo tekstów i działań aktorów, czyli o wyzwaniu prawniczej wyobraźni i języka W B. Rischka-Slowik, Konstytucja Sportu w Unii Europejskiej, (Warszawa)
 • Europejski prawnik. Jaki i po co? Rzecz o prawie 10 grudnia 2014 r.
 • Demokracja walcząca, Rzecz o prawie 26 listopada 2014 r.Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości, czyli co? Patrząc poza 2004 – 2014 Palestra 11-12/2014
 • Orzeczenia wstępne Trybunału Sprawiedliwości jako podstawa do wznowienia postępowania podatkowego, Palestra 10/2014
 • Z pamięci, Palestra 9/2014
 • Prawo do egzekucji wyroku jako element prawa do rzetelnego postępowania w prawie europejskim, Palestra 7-8/2014
 • Jak interpretować prawo europejskie? Palestra 5-6/2014
 • Karta Praw Podstawowych w sądach polskich, Palestra 3-4/2014
 • Pochopne „albo … albo” Gazeta Wyborcza 26 czerwca 2014 r., s. 10
 • Adwokat v radca prawny. Widziane z Luksemburga, Rzeczpospolita Rzecz o Prawie 23 kwietnia 2014 r. s. I8
 • Trybunał Konstytucyjny w Europie, Rzeczpospolita 10 marca 2014 (tekst dostępny www.prawo.rp.pl/artykul/757643,1092817-Koncewicz–Trybunal-Konstytucyjny-w-Europie.html
 • Demokracja walcząca i sprawa polska. Czy czas działania już nadszedł? Palestra 1-2/2014
 • Petycja litewska jako sprzeciw wobec papierowej Europy, Rzeczpospolita 21 stycznia 2014 r.
 • Petycja litewska jako sprzeciw wobec papierowej Europy, Rzeczpospolita 21 stycznia 2014 r.