Tomasz Tadeusz Koncewicz

Praca naukowa

2015

 • Polish Constitutional Drama. Of Courts. Democracy, constitutional shenanigans and constitutional self – defense,  dostępny tutaj
 • Court-packing in Warsaw. The plot thickens, tekst dostępny tutaj
 • Bruised but not dead, yet the Polish Constitutional Court has spoken, available at
  http://verfassungsblog.de/bruised-but-not-dead-yet-the-polish-constitutional-court-has-spoken/
 • The European Comity of Circumspect Constitutional Courts. Searching for constitutional reason, relevance and voice, in: IX World Congress of Constitutional Law (Oslo, 16-20 June 2014): contributions by Polish scholars, (2015)
 • Invalidity of EU Law before the Polish Constitutional Tribunal : court of old closure(s) or new opening(s)? in: M. Bobek, (ed.), Central European judges under the European influence the transformative power of the EU revisited, (2015)
 • Constitutional identity in the European legal space and the comity of circumspect constitutional courts, (2015) 33 Gdańskie Studia Prawnicze 195
 • Constitutional justice or political market: who and how should be elected to a constitutional court? (2016) 35 Gdańskie Studia Prawnicze 533
 • Judicial procedural justice in European law, (2016) 35 Gdańskie Studia Prawnicze 173
 • Wiatr z guantanamo już wieje w Luksemburgu, Rzeczpospolita, 1 maja 2015 available at http://www4.rp.pl/artykul/1197033-Wiatr-z-Guantanamo-wieje-nad-Luksemburgiem.html
 • Trybunał Sprawiedliwości. Co ? Jak? Kiedy? Palestra nr 11-12/2015 s.  171
 • Przemyśleć Europę to zadać właściwe pytania, w Ochrona Praw Obywateli. 20 lat. Osiągnięcia i wyzwania na przyszłość, (Wolters Kluwer, 2015) tekst dostępny tutaj
 • European Parliament as a political player: reflections on the judicial politics in the EU, (2015) Palestra Polish Bar Review no 1-2, p. 192
 • Manipulacja nad Wisłą, Gazeta Wyborcza 2015, no 279, s. 12, tekst dostępny tutaj
 • Jak nie wybieraś sędziów konstytucyjnych? Gazeta Wyborcza 2015, nr 144, s. 7
 • How to interpret law In XXI century. European and Polish perspective, in: System of Legal Protection and social expectations, (2015)
 • When tradition meets modernist. Case note on the C-325/08, Olympique Lyonnais SASP v. Olivier Bernard and Newcastle United FC, Palestra  3-4/2015
 • Amerykański pragmatyzm konstytucyjny, Rzeczpospolita, 4 December 2015 available at http://www.rp.pl/Opinie/312049873-Koncewicz-Amerykanski-pragmatyzm-konstytucyjny.html
 • Sędzia konstytucyjny, czyli kto? (wraz z prof. J. Zajadło), Rzeczpospolita 27 maja 2015 r. s. C 7, tekst dostępny tutaj
 • (Sędzia Konstytucyjny czyli kto)
 • Pomiędzy tradycja a nowoczesnością. Uwagi na marginesie wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Olympique Lyonais, Palestra 3-4/2015
 • Prawo z ludzką twarzą (Warszawa, 2015)
 • Po co nam Europa. O co należy pytać w 2015 r. i dalej ? Rzeczpospolita Rzecz o Prawie
 • Parlament Europejski jako gracz sadowy, Palestra 1-2/2015
 • Prawo europejskie jako prawo tekstów i działań aktorów, czyli o wyzwaniu prawniczej wyobraźni i języka W B. Rischka-Slowik, Konstytucja Sportu w Unii Europejskiej, (C. H. Beck, Warszawa, 2015)
 • Judging in the European legal space. Building blocks for the discourse on the state of Polish judiciary, w J. Swieczkowski, (red.) Wszelkie prawo stanowione jest dla ludzi, (Gdansk)
 • Polish Constitutional Court in Europe. Searching for constitutional reason, relevance and voice, Gdańskie Studia Prawnicze XXXIII/2015