Tomasz Tadeusz Koncewicz

Kancelaria

Kancelaria Adwokacka specjalizuje się w prawie europejskim, prawach człowieka i prawie konstytucyjnym.

Wprawdzie świadom jestem istnienia granicy pomiędzy rozwijaniem prawa w drodze wykładni a ustawodawstwem, to nigdy dokładnie nie wiem, gdzie jej szukać. Lord Goff w Woolwich Building Society v IRC

Działalność Kancelarii obejmuje w szczególności:

  • przygotowywanie kompleksowych strategii litygacyjnych w sprawach nietypowych (precedensowych) na forum europejskim (sądy ponadnarodowe i instytucje europejskie)
  • konsulting w zakresie prawa europejskiego i konstytucyjnego
  • profesjonalne prowadzenie precedensowych spraw przed sądami europejskimi (Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej) oraz sądami polskimi z transgranicznym elementem europejskim, obejmujące przygotowanie stosownych skarg oraz zastępstwo procesowe

Kancelaria prowadziła lub/i prowadzi min. sprawy dotyczące:

  • Legalności zakazu połowów dorsza na Morzu Bałtyckim
  • Zgodności z Europejską Konwencją Praw Człowieka ograniczenia uprawnień emerytalnych byłych pracowników służby bezpieczeństwa
  • konstytucyjności urzędu asesora w polskim systemie prawnym
  • zastępstwa w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w sprawach obejmujących zarzuty naruszenia konwencyjnych: prawa do wolności, prawa do postępowania sądowego w rozsądnym czasie oraz prawa do poszanowania życia prywatnego
  • uprowadzenia dziecka (zob. tekst Międzynarodowe dziecko, Gazeta Wyborcza z 3 lipca 2012 r. s. 8 (tekst dostępny tutaj oraz zapis rozmowy w Programie „Pytanie na śniadanie” dostępny tutaj)

Kontakt z kancelarią

Kancelaria Adwokacka
profesor dr hab. adw. Tomasz Tadeusz Koncewicz
ul. Staniszewskiego 6B/9
81 – 603 Gdynia