Tomasz Tadeusz Koncewicz

Praca naukowa

Wykłady

 • Promise of the rule law and the ethos of judging in the age of Europeization and juridification, European Union Studies Association Annual Conference 2017, Miami
 • Constitutional capture, alienating constitutionalism and constitutional fidelity. Quo basis Poland ad … Europe, Bingham Centre for the Rule of Law, (London, 2016)
 • Promise of the rule of law. Perspective of Central Eastern European judges, (panel pending approval; World Congress of Rule of Law, 2017)
 • Rule of law in Europe. Past. Present and Future, (University of Groeningen, 2016)
 • Founding moments in modern constitutionalism, (Yale Law School, 2016)
 • Piercing the veil of silence and the restitution of property in Central and Eastern Europe, (Magnes Museum of Jewish Art and Literature, Berkeley, 2016)
 • Of rights, procedures and remedies, (Community College, Hartford, 2016)
 • Great „Yes” and the legacy of my grandmother, Key note speech, Holocaust Remembrance Day, (Berkeley, 2016)
 • Polish constitutional crisis. Past. Present. Future, Institute of European Studies (UC Berkeley, 2016)
 • Judging in the CEE countries and the weight of the past, Center for the Study of Law and Society, (UC Berkeleye, 2015)
 • Polish Constitutional Court and EU Law. Actor or Spectator?, British Law Centre and the Central and Eastern European Moot Competition 20th Anniversary Conference, The European Union and its Courts – a Celebration of Judicial synergy,(2014)
 • Constitutional Identity in the European legal space and the comity of circumspect constitutional courts. Myth, forlorn hope or … reality?, (European University Institute, Florence, 2014)
 • “Judging in the European legal space and CEE judge. Maintaining the status quo or rethinking judicial ethos? (European University Institute, Florence, 2014)
 • “Polish Constitutional Court. Court of old closures or new openings? (World Congress of Constitutional Law, Oslo, 2014)
 • Philosophy of interpretation of European law in XXI century. Rules, directives and expectations, (2013-2014, National School of Judiciary)
 • What Paradigm ? What Law? What Change? (Foundation of Promotion of European law, University of Warsaw, Polish Section of International Law Association, Conference Changing paradigm of law, 2013)
 • Polish constitutional Court and the concept of vigilant constitutionalism, (European University Institute, 2013 Florence)
 • Interpretacja prawa w XXI wieku. Reguły. Dyrektywy. Oczekiwania, (wykład na seminarium z okazji 70 lecia Sadu Okręgowego w Gdańsku,7 maja 2015 r.)
 • Specyfika sportu w procesie argumentacyjnym sadu unijnego. Mit, marzenie, czy rzeczywistość ? (24 kwietnia2015 r. Gdańsk)
 • Horyzontalność w prawie europejskim. Ugruntowana doktryna czy sadowy koncept w poszukiwaniu prawnej kategoryzacji ? (10 kwietnia Kraków, 2015)
 • Naprawa polityki i administracji, (udział w panelu dyskusyjnym Konferencji Programowej Twojego Ruchu), grudzień, 2013
 • Paradoksy polityki prawa na konferencji „Wyzwania i Dylematy Integracji Europejskiej„, Sopot, listopad, 2013
 • Jaka zmiana? Jakiego Paradygmatu? Jakiego Prawa? Konferencja Fundacji Promocji Prawa Europejskiego i Instytutu Nauk Prawnych PAN we współpracy z Zakładem Praw Człowieka UW i Sekcją Polską International Association of Legal Sciences, Warszawa, Zmiana paradygmatu prawa europejskiego, Warszawa, listopad, 2013
 • Jak myśleć o, i pisać, habilitację, Wyższa Szkoła Bankowa, listopad, 2013
 • Polish Constitutional Court and the Concept of Vigilant Constitutionalism, Florencja październik 2013
 • Filozofia interpretacji prawa europejskiego w XXI wieku. Reguły, dyrektywy, zasady i oczekiwania, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, (cykl monograficznych wykładów 2013-2014)
 • Sądzenie na granicy systemów, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, wrzesień 2013
 • Autonomia sportu, spór argumentacyjny i arogancja dyskursywna, Gdańsk, maj 2013
 • Sędzia polski. Przewartościowanie etosu sadzenia czy utrzymanie status quo? III Ogólnopolska Konferencja Prawników Polskich Kołobrzeg kwiecień, 2013
 • Judging in the European legal space. Maintaining status quo or rethinking judicial ethos?, Magistrats europeens pour la democratie et les libertes, marzec, 2013
 • Wolność (swoboda) prasy, spór argumentacyjny i „kultura uzasadnienia” wykład w trakcie konferencji Naczelnej Rady Adwokackiej Granice wolności mediów w Polsce, grudzień 2012 (zob. program konferencji tutaj)
 • Fundamental Rights in the European Union. Linking the nodes and assembling the pieces, Frankfurt wrzesień, 2012 r. (zob. tutaj pełny program Summer School Normative Order of the Human Rights)
 • Trybunał Konstytucyjny i koncepcja „konstytucjonalizmu ofensywnego” wykład w trakcie konferencji Katedr Prawa Europejskiego Polski porządek konstytucyjny wobec prawa europejskiego, Gródek nad Wisłą maj 2012 r.
 • Demokracja i prawa człowieka (udział w panelu dyskusyjnym w czasie konferencji Zakładu Praw Człowieka Uniwersytetu Warszawskiego pt Prawa ponad granicami i granice praw na kanwie książki Profesora Wiktora Osiatyńskiego, Warszawa 2011 zob. program konferencji dostępny tutaj)
 • Polskie sprawy w Trybunale Sprawiedliwości. Spoglądając poza statystyki (wykład na zaproszenie Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego, Trybunał Konstytucyjny Warszawa, 2009)
 • Karta Praw Podstawowych. W poszukiwaniu sensu i znaczenia (Komisja Praw Człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej, Kazimierz Nad Wisłą, 2009 r.)
 • Adwokat przed sądami wspólnotowymi. Prawa, obowiązki i oczekiwania, (Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie, Kazimierz Nad Wisłą, 2009 r.)
 • Sędzia i legislator, (wykład dla sędziów sądów cywilnych i gospodarczych, Jastrzębia Góra, 2009 r.)
 • Dolina Rospudy jako wspólnotowy precedens (wykład na zaproszenie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w ramach serii wykładów Nauka prawa na przykładzie spraw precedensowych, Warszawa, 2008)
 • Rozumność rozumowań w Trybunale Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, (Uniwersytet Warszawski, 2008)
 • Karta Praw Podstawowych i zasady ogólne (Sąd Najwyższy, Warszawa, 2008)
 • Prawa pacjenta w stosunku transgranicznym, (Uniwersytet Warszawski, 2008 r. )
 • Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej: dwa kroki naprzód, jeden wstecz? (Fundacja Pułaskiego i Akademia Młodych Dyplomatów, Łódź, 2007)
 • Orzeczenia wstępne i sędzia polski, (Ministerstwo Sprawiedliwości, Gdańsk, 2007)
 • Sędzia polski jako wspólnotowy. W poszukiwaniu sensu i znaczenia (Sąd Apelacyjny w Szczecinie, Międzyzdroje, 2007)
 • Sprawiedliwość proceduralna w prawie wspólnotowym. Założenia metodologiczne, (Uniwersytet Warszawski, 2007)
 • Obywatele na drzewach i ulicach. Co się stało z naszymi prawami i kto zawiódł?, (Zakład Praw Człowieka Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, (tekst wykładu wraz z zapisem dyskusji dostępny na www.zpc.wpia.uw.edu.pl)
 • Prawo wspólnotowe i sędzia karnista, (wykład dla sędziów w ramach szkolenia organizowanego przez Sąd Okręgowy w Słupsku, Ustka 2006 r.)
 • Sędzia polski i prawo wspólnotowe: prawa, obowiązki i oczekiwania (wykład dla sędziów w ramach szkolenia organizowanego przez Sąd Okręgowy w Słupsku, Ustka 2006 r.)
 • Sędzia polski jako sędzia wspólnotowy, (Międzyzdroje, 2006 r.)
 • Sędzia i prawodawca we wspólnotowym porządku prawnym: w kierunku uzurpacji czy komplementarności funkcji?, (Judge and law makers: towards usurpation or complementarity of function?): wykład inauguracyjny na zaproszenie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie oraz Sądu Krajowego w Rostoku, (Międzyzdroje, 2006r.)
 • Wykłady na Podyplomowym Studium Prawa Europejskiego dla sędziów na Uniwersytetach we Wrocławiu oraz Gdańsku
 • Sądy polskie wspólnotowymi sądami korzystającymi z generalnej jurysdykcji (Fundacja na rzecz Adwokatury Polskiej)
 • Polish advocate and Community law: rights, obligations and challenges, (European Criminal Bar Association, Warszawa, 2003 r.)
 • Skuteczne stosowanie prawa wspólnotowego, Effective application of Community law by Member States: case of Poland” (Naczelna Rada Adwokacka, Bruksela, 2003)
 • Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Krajowa Rada Radców Prawnych, 2004)
 • Orzeczenia wstępne Trybunału Sprawiedliwości, (Naczelny Sąd Administracyjny, 2004)
 • Filozofia interpretacji prawa w XXI wieku, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, (cykl monograficznych wykladow 2013-2014)
 • Sądzenie na granicy systemów, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, wrzesień 2013
 • Autonomia sportu, spór argumentacyjny i arogancja dyskursywna, Gdańsk, maj 2013
 • Sędzia polski. Przewartościowanie etosu sadzenia czy utrzymanie status quo? III Ogólnopolska Konferencja Prawnikow Polskich Kołobrzeg kwiecień, 2013
 • Judging in the European legal space. Maintaining status quo or rethinking judicial ethos?, Gdańsk, marzec 2013
 • Karta Praw Podstawowych. W poszukiwaniu sensu i znaczenia (wykład na posiedzeniu Komisji Praw Człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej, Kazimierz Nad Wisłą, 11 października 2009 r.)
 • Adwokat przed sądami wspólnotowymi. Prawa, obowiązki i oczekiwania, (wykład w ramach seminarium zorganizowanego przez Okręgową Radę Adwokacką w Lublinie, Kazimierz Nad Wisłą, 9 pażdziernika 2009 r.)
 • Sędzia i legislator, (wykład dla sędziów sądów cywilnych i gospodarczych, Jastrzębia Góra, 7 – 8 października 2009 r.)
 • Prawo wspólnotowe i sędzia karnista, (wykład dla sędziów w ramach szkolenia organizowanego przez Sąd Okręgowy w Słupsku, Ustka 7 października 2006 r.)
 • Sędzia polski i prawo wspólnotowe: prawa, obowiązki i oczekiwania (wykład dla sędziów w ramach szkolenia organizowanego przez Sąd Okręgowy w Słupsku, Ustka 6 października 2006 r.)
 • Sędzia polski jako sędzia wspólnotowy, (Międzyzdroje 5 – 6 października 2006 r.)
 • Sędzia i prawodawca we wspólnotowym porządku prawnym: w kierunku uzurpacji czy komplementarności funkcji, (Judge and law makers: towards usurpation or complementarity of function?): wykład inauguracyjny na zaproszenie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie oraz Sądu Krajowego w Rostoku, (Międzyzdroje 5 – 6 paĄdziernika 2006r.)
 • Gościnne wykłady na zaproszenie European Criminal Bar Association na konferencji organizowanej w Warszawie we wrześniu 2003 r. (temat wykładu: Polish advocate and Community law: rights, obligations and challenges)
 • Gościnne wykłady na zaproszenie NRA w Brukseli (temat wykładu: skuteczne stosowanie prawa wspólnotowego, paĄdziernik 2003)
 • Gościnne wykłady na zaproszenie Krajowej Rady Radców Prawnych (temat wykładu: Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Zakopane, marzec 2004), ORA w Radomiu (kwiecień 2005 r.)
 • Wykłady na Podyplomowym Studium Prawa Europejskiego dla sędziów na Uniwersytetach we Wrocławiu oraz Gdańsku
 • Challenges of Community law for Polish legal profession” wykład na zaproszenie European Criminal Bar Association (Warszawa)
 • Effective application of Community law by Member States: case of Poland” (Naczelna Rada Adwokacka, Bruksela)
 • Sądy polskie wspólnotowymi sądami korzystającymi z generalnej jurysdykcji (Fundacja na rzecz Adwokatury Polskiej)
 • Prawo polskie i wspólnotowe. Prawne wyzwania. (Krajowa Izba Radców Prawnych)
 • Orzeczenia wstępne Trybunału Sprawiedliwości, (Naczelny Sąd Administracyjny)
 • Sędzia i prawodawca: w kierunku uzurpacji, czy komplementarności funkcji, (Sąd Apelacyjny w Szczecinie oraz Sąd Krajowy w Rostoku
 • Podyplomowe studia dla sędziów z prawa europejskiego (Wrocław i Gdańsk)
 • Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej: dwa kroki naprzód, jeden wstecz? (Fundacja Pułaskiego i Akademia Młodych Dyplomatów)
 • Orzeczenia wstępne i sędzia polski, (Ministerstwo Sprawiedliwości, Gdańsk)
 • Sędzia polski jako wspólnotowy. W poszukiwaniu sensu i znaczenia (Sąd Apelacyjny w Szczecinie, Międzyzdroje)
 • Sprawiedliwość proceduralna w prawie wspólnotowym. Założenia metodologiczne, Uniwersytet Warszawski, 2007)
 • Obywatele na drzewach i ulicach. Co się stało z naszymi prawami i kto zawiódł?, (Zakład Praw Człowieka Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, (tekst wykładu wraz z zapisem dyskusji dostępny na www.zpc.wpia.uw.edu.pl)
 • Dolina Rospudy jako wspólnotowy precedens – wykład na zaproszenie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w ramach serii wykładów Nauka prawa na przykładzie spraw precedensowych, (Warszawa, 2008)
 • Rozumność rozumowań w Trybunale Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, (Uniwersytet Warszawski, 2008)
 • Karta Praw Podstawowych i zasady ogólne (Sąd Najwyższy, Warszawa, 2008)
 • Prawa pacjenta w stosunku transgranicznym, (Uniwersytet Warszawski, 28 listopada 2008 r. )
 • Polskie sprawy w Trybunale Sprawiedliwości. Spoglądając poza statystyki (wykład 15 czerwca 2009 r. na zaproszenie Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego, Trybunał Konstytucyjny Warszawa)