Tomasz Tadeusz Koncewicz

Praca naukowa

Prawo w rozumieniu art. 220 Traktatu to coś więcej niż tylko prawo pisane, ale „ponad nim jest także Prawo przez duże P, prawo niepisane, idea prawa i zapewnienie przestrzeganie tego prawa jest obowiązkiem Trybunału, jego ultymatywnym telos, który winien wskazywać drogę Trybunałowi”.

C.N. Kakouris, La Cour de justice des Communautés européennes comme Cour Constitutionnelle: Trois observations

Teksty opracowywane

Teksty opracowywane w języku polskim

 • Orzeczenia wstępne i model polskiego postępowania odwoławczego
 • fgdfg
 • Komplementarność wspólnotowego systemu ochrony prawnej;
 • Ex officio stosowanie prawa wspólnotowego przez sądy polskie. Uwagi na marginesie nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego;
 • Art. 234 Traktatu i krajowa regulacja proceduralna
 • Teoria dopuszczalności w postępowaniu o wydanie orzeczenia wstępnego
 • Zasada subsydiarności w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości. Studium wstrzemiężliwości sędziowskiej;

Teksty opracowywane w języku angielskim

 • Constitutional pluralism and Polish Constitutional Court
 • States’ defences for breach of Community law
 • Preliminary rulings and dynamism of Community law
 • Stability and growth pact: politicians v judges
 • Ex officio application of Community law
 • Theory of admissibility and preliminary rulings
 • Democratic deficit and future European Constitution: a mission impossible?
 • Effet utile of preliminary rulings and Polish procedural law: Awaiting revolution?
 • Compétence d’attribution and jurisdiction of the Court of Justice of the European Communities: from an overarching principle to legal technicality?
 • The Court of Justice of the European Communities and the courts of new member states: difficult beginnings