Tomasz Tadeusz Koncewicz

Praca naukowa

2002

 • Precedensowy wyrok: Trybunał Sprawiedliwości o równym traktowaniu polskich pracowników, w: Rzeczpospolita 303/2002
 • Prawa człowieka w Trybunale Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, w: Przegląd Sądowy 9 -10/2002
 • Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w sprawie Jany – Szepietowska, w: Monitor Prawniczy 16/2002
 • Zmarnowany urlop podstawą odszkodowania, w: Rzeczpospolita 146/2002
 • Radcowie prawni I skuteczne stosowanie prawa wspólnotowego, część II, w: Radca Prawny 6/2002
 • Radcowie prawni I skuteczne stosowanie prawa wspólnotowego, część I, w: Radca Prawny 4 – 5/2002
 • Prawo do broni czyli czy kobiety mają prawo służyć w armii? : w: Forum Europejskie 3/2002
 • Warunki formalne skargi wszczynającej postępowanie w Trybunale Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Wspólnot Europejskich, w: Radca Prawny 3/2002
 • Wpływ prawa wspólnotowego na prowadzenie i wynik sprawy, w: Palestra 5 – 6/2002
 • Z sędzią Trybunału o Trybunale i integracji europejskiej – wywiad z sędzią Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Peterem Jannem, w: Radca Prawny 2/2002
 • Status prawny wyspy Isle of Man, w: Przegląd Prawa i Administracji Nr 49/2002
 • Różnorodność – magiczne słowo i leit motif wspólnego rynku, w: Palestra 3 – 4/2002
 • Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich – najbardziej krytykowany sąd na świecie? Dolnośląski Przegląd Europejski 11/2001
 • A jednak król może postępować błędnie: o odpowiedzialności odszkodowawczej państwa za naruszenie prawa wspólnotowego w: Studia Europejskie Uniwersytetu w Gdańsku VIII/2002
 • Duty of a national judge to interpret national law in accordance with Community law. w: Studia Europejskie Uniwersytetu w Gdańsku VIII/2002
 • Wszczęcie postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, w: Radca Prawny 1/2002