Tomasz Tadeusz Koncewicz

Praca naukowa

2007

 • Rzeczywistym strażnikiem prawa wspólnotowego są obywatele Unii, Rzeczpospolita z 9 stycznia 2007 r. s. C4.
 • Sędziowski aktywizm czy wspólnotowe czynienie sprawiedliwości?Palestra 1-2/2007
 • Europejskie i krajowe sądy tworzą coraz ściślejszą wspólnotę, Rzeczpospolita z 31 stycznia 2007 r., nr 26/2007, s. C4
 • Orzeczenia wstępne Trybunału Sprawiedliwości i sędzia polski. W obronie sądowego dialogu. Edukacja Prawnicza 2/2007
 • English law and the right to privacy. Some critical reflections, Gdańskie Studia Europejskie 1/2007
 • Dolina Rospudy: co może Europejski Trybunał Sprawiedliwości, Rzeczpospolita z 3 – 4 marca 2007 r., nr 53/2007, s. C4
 • Dolina Rospudy: kto chce ingerować w przyrodę, ten musi wykazać, że je nie zaszkodzi, Rzeczpospolita z 13 marca 2007 r., nr 61/2007, s. C. 4
 • Sędzia polski i orzeczenia wstępne: w obronie dialogu sądowego, Edukacja Prawnicza 2/2007
 • Równowaga instytucjonalna i Parlament Europejski. Wspólnotowy hard case, Palestra 3-4/2007
 • Do czego zobowiązuje członkostwo w Unii Europejskiej, Rzeczpospolita 81/2007, s. C8
 • Rospuda: środki tymczasowe i działania prewencyjne, Rzeczpospolita 98/2007, s. C7
 • Czy powrót luksemburskiego rządu sędziów Rzeczpospolita 109/2007, s. C7
 • Gazociąg Północny: Europejski Trybunał Sprawiedliwości szansą dla Polski, Rzeczpospolita 131/2007, s. C9,
 • Czy zagrożony jest dialog między sądami wspólnotowymi a krajowymi, Rzeczpospolita z 5 lipca 2007 r., s. C8
 • Prawo wspólnotowe: nadciągająca fala, czy niszczący bałwan morski? Uwagi na marginesie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w sprawie C – 176/03, Commission v Council, Palestra 5-6/2007
 • Rospuda: czy Polska zda egzamin z wiarygodności, Rzeczpospolita nr 169/2007, s. C7
 • Obywatele na drzewach. Co się stało z naszymi prawami (wraz ze Z. Brodeckim), prawami tekst opublikowany na stronie internetowej Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków http://www.otop.skygroup.pl/kat_41_378_379_689/Dolina_Rospudy.html
 • Rospuda w Luksemburgu, czyli o zobowiązaniach i autorytecie państwa, Rzeczpospolita nr 177/2007
 • Konstrukcja orzeczeń wstępnych Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. Przewidywalny prawniczy schemat, Palestra 7-8/2007
 • Rospuda: w oczekiwaniu na wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Rzeczpospolita nr 199/2007
 • Sprawiedliwość proceduralna w prawie wspólnotowym. Tezy i założenia, Przegląd Europejski 1(14) 2007
 • Dlaczego w Luksemburgu powinien rozbrzmiewać także głos polskiego rzecznika generalnego, Rzeczpospolita nr 219, s. C7
 • Rospuda – wspólnotowy hard case? Rzecz o wspólnotowych testach, niedoceniaych procedurach sądowych, lekceważonych fundametach i wiarygodnych zobowiązaniach, Edukacja Prawnicza 9/2007 zob. http://www.edukacjaprawnicza.pl/index.php?mod=m_artykuly&cid=57&id=679
 • Sędziowska kreatywność w obronie integralności prawa wspólnotowego. Uwagi na marginesie wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Foto – Frost, Palestra 9-10/2007
 • Za co i kiedy Europejski Trybunał Sprawiedliwości nakłada na państwa srogie kary pieniężne, Rzeczpospolita z 4 października 2007r., s. C4
 • O czym powinniśmy wiedzieć przed wytoczeniem sprawy o dorsza, Rzeczpospolita z 19 października 2007 r.
 • Trybunał Konstytucyjny. Mity i Fakty (część I), Rzeczpospolita z 2 listopada 2007 r. tekst dostępny http://www.rp.pl/artykul/66439.html
 • Trybunał Konstytucyjny. Mity i Fakty (część II), Rzeczpospolita z 3 listopada 2007 r. tekst dostępny http://www.rp.pl/artykul/4,66687-Trybunal-Konstytucyjny–mity-i-fakty.html
 • Strasburg – Luksemburg – Warszawa. O jurysdykcyjnej wspólnocie sądów, komplementarności i współzależności. Palestra 11-12/2007
 • Traktat rzymski, czyli wspólnotowa karta konstytucyjna, Rzeczpospolita z 23 listopada 2007 r. s. C6
 • Karta Praw Podstawowych. Cywilizacyjny wybór i obalanie mitów, Rzeczpospolita z 30 listopada 2007 r. tekst dostępny http://www.rp.pl/artykul/73060.html
 • Obowiązek oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć polegających na regulacji cieków wodnych, Problemy Ocen Środowiskowych nr 3/2007
 • Karta Praw Podstawowych: orzecznictwo głupcze, Rzeczpospolita z 18 grudnia 2007 r. tekst dostępny http://www.rp.pl/artykul/77694.html
 • Decyzja środowiskowa czyli nieskuteczne panaceum, Problemy Ocen Środowiskowych 4/2007